Enighedens Park

Salg af lejlighed

Se vedtægter hvoraf det fremgår hvordan du skal forholde dig ved salg af din lejlighed. Bestyrelse skal godkende nye ejere, og efterse lejligheden.