Enighedens Park

Arbejdsdage

Overordnet er formålet med arbejdsdagene (2 gange årligt) at spare foreningen for udgifter til vedligeholdelse, og sikre et ejerskab/ medansvar til at holde bebyggelsen i god stand.

Herudover at mødes med naboer, så der skabes relationer, der kan være med til at give et godt og trygt naboskab.

Der afholdes to arbejdsdage om året, sidste lørdag i Maj og sidste søndag i september. Udeblivelse koster 600 kr.

Opgaverne til arbejdsdagen, kan typisk være:

–          Oprydning af fælles arealer (cykelkældre, storskraldsrum, bestyrelseslokale, mv.
–          Beplantning/beskæring/ gødning
–          Fjerne ukrudt mellem fliser og planter
–          Rengøring af gulve i kældre, vægge, døre
–          Pudsning af vinduer, vindueskarme
–          Maling af borde/bænke fælles blomsterkummer 3 stk.

Arrangørerne af dagen fastlægger opgaver, sørger for materialer til dagen, forplejning til de fremmødte og krydser fremmødte af på beboerlisten.

Dagen begynder kl. 10:00 på terrassen, hvor der vil blive serveret morgenmad. Arbejdsdagen slutter kl. 14:00, hvor bestyrelsen efterfølgende vil uddele deltagerlisten til afkrydsning, samt lidt godt til ganen. I tilfælde af længere tids fravær mellem kl. 10:00-14:00 vil bestyrelsen forbeholde sig retten til at taksere det som udeblivelse. Dette medfører, at den pågældende andelshaver vil blive trukket 600 kr. i næste boligydelse.

For god ordens skyld skal bemærkes, at træværk incl. Penthouselejlighederne og blomsterkummer der indhegner lejlighederne på terrassen vedligeholdes af den enkelte andelshaver.

Ca. hver 3. år skal træværk males og bestyrelsen udsender meddelelse om hvornår dette skal ske og fristen herfor. Andelsforeningen stiller maling til rådighed. Males træværket ikke indenfor den varslede tidsperiode udføres malerarbejde for andelshaverens regning.