Enighedens Park

Vedtægterne

Vedtægterne i en andelsboligforening er et nedskrevet regelsæt, der bl.a. regulerer driften af foreningen. Vedtægterne fastsætter også regler om bytte, fremleje, eksklusion, husorden og lign.

Andelsboligforeningens vedtægter regulerer de fleste forhold mellem foreningen og dens medlemmer, og dem er man som andelshaver forpligtet til at overholde.

Nedenfor finder du vedtægterne for AB Enighedens Park Etape 1.

Vedtægter AB Enighedens Park Etape 1

Fuldmagt til ex gf 2015-05-30