Enighedens Park

Vedligeholdelse

Der fremgår følgende vedr. vedligehold af foreningens vedtægter § 9
En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i lejligheden, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse som skyldes slid og ælde. En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til lejligheden tilknyttede haveareal.

Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse; herunder af bygninger, skure og carporte samt fælles anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med en eventuel fastlagt vedligeholdelsesplan.

 • Vedligeholdelsesplan
 • Bestyrelsen har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan af Fokus2 A/S, for at forebygge pludselig opstået og dyre reparationer. Foreningen har derved opnået overblik over kommende års vedligeholdelsesudgifter med en prioriteret 10 års plan med budget for registrerede tiltag. Rapporten er vedhæftet nedenfor.

  1756 – Vedligeholdelsesplan Bygmestervej 13-17 03052013

 • Indvendig vedligehold
 • Trægulve
  Gulvbelægning er lamelparketgulv i lakeret ask/lakeret merbau/olieret kirsebær. Daglig rengøring foretages med kost eller støvsuger.

  Gulvet kan evt. pletvaskes eller tørres over med en hårdt opvredet klud, i en neutral sæbeopløsning ½ kop sæbespåner til 5 ltr.vand. Der må ikke anvendes sulfo elle lign produkter. Det tilrådes at aftørre gulvet efter vask. Sørg generelt for at holde gulvet tørt, da det forlænger levetiden.

  Gulvklinker og vægfliser
  For at mindske kalkslør på klinker og fliser, anbefales at aftørre efter bad. Ved stærkt tilsmudsede klinker, fliser, fuger, rengøres med LIP klinkerens og eftermættes med LIP klinkevask.

 • Udvendig vedligehold
 • Altaner
  Almindelig rengøring med kost eller støvsuger. Sørg for at belægning og evt. afløbsskål holdes fri for nedfaldne blade o.l. Ved snefald er det vigtigt at holde området foran bundstykket på terrasse og dørpartier ryddet for sne og is. Dette er nødvendigt for at forhindre opfugtning af træet, og indtrægning af smeltevand.

  Det er normalt at holde altanen ryddet i en afstand på ca. 50cm fra facaden. Anvend aldrig sulfo eller sæbe på olieret træ. Træet er oliebehandlet, og der skal anvendes en ikke hærdende olie ved supplerende oliering. Ca. hver 3. år skal træværk males, og bestyrelsen udsender meddelelse om hvornår dette skal ske og hvor lang tids frist man har. Foreningen stiller maling til rådighed. Males træværket ikke indenfor den varslede tidsperiode udføres malerarbejde for andelshaveren regning.

 • Bestilling af nøgler
 • Nøgler bestilles ved henvendelse til bestyrelsen på bestyrelse [at] ep1.dk
  Prisen på nye nøgler er 170 kr. pr. stk.  plus ekspeditions- og forsendelsesgebyr på 140 kr. og ved bestillingen skal nummeret på den ønskede nøgle oplyses.

 • Navneskilte
 • Ved udskiftning af navneskilte skal der skal benyttes autoriserede skabeloner. Link til skabeloner forefindes nedenfor.

  Skabelonerne udfylder du/I selv, som angivet ved de to navne eksempler der er angivet i skabelonen. Det nemmeste er, at du/I bare overskriver ét af navne eksemplerne, så font og streger passer med målene på skiltene ved postkassen og i opgangen. Derefter printer du/I selv siden ud og klipper med en saks hvor stregerne er.

  Vedr. navneskilte til dørtelefonen, så tillader bestyrelsen ikke, at man selv påklistrer dette, og de vil blive fjernet af bestyrelsen. Skiltet skal nemlig bestilles hos et firma ude i byen og koster 335 kr. inkl. ekspeditions- og forsendelsesgebyr pr. stk. Nye andelshavere får dog det første sæt gratis. Nye lejere er velkommen til at beholde udlejers navneskilt på dørtelefonen, hvis man ikke vil betale 335 kr.

  Du/I skal skrive til foreningens bestyrelse på e-mail adressen: bestyrelse@ep1.dk om hvilke(t) navn(e), der skal stå på navneskiltet til dørtelefonen. Bemærk at der er meget begrænset plads på navneskiltet.

  Navneskilte til postkasser
  Navneskilte til boligforeningen