Enighedens Park

Husorden

Som andelshaver i AB Enighedens Park Etape 1 er du som andelshaver medansvarlig for at vi passer godt på vores ejendom og udendørsarealer. Det er derfor naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt foreningens beboere samt for at beskytte bebyggelsen.

Foreningens generalforsamling har derfor vedtaget nedenstående ordensreglement.

Husorden AB Enighedens Park Etape 1