Enighedens Park

Nærområdet

Et spændende kvarter

Københavns Nordvest kvarter er i disse år i rivende udvikling, på vej til at blive et af de mest spændende og varierede beboelsesområder i hovedstaden. Kvarteret er i forvejen kendetegnet ved et godt tilbud af forskelligartede boliger, lige fra nogle af Københavns dyreste liebhavervillaer i Emdrup eller ved Utterslev Mose til de mere prisvenlige lejligheder på kanten til Nørrebro. Et massivt kvarterløft, hvor der tidligere var småt og stor erhvervsbyggeri, er undervejs og disse samt andre spændende boliger er i fuld gang med at blive projekteret og opført.

Læs mere på www.kvartersloeft.kk.dk

Fantastiske forbindelser

I Nordvest er der fantastiske forbindelser til alle sider. Både Nørrebro- og Bispebjerg Station ligger 600 m væk. Herfra er der forbindelse med linje F til Hellerup og Ny Ellebjerg.

I 2018 åbnes Metro Cityringen med station ved Nørrebro Station. Med den kan man komme til Rådhuspladsen på 12 minutter

Linje 4A kører på Lygten og forbinder Svanemøllen station med Frederiksberg, Ørestaden og Lergravsparken Station på Amager. På 20 minutter kan man være i Zoologisk Have.

Ved Nørrebro Station kører Nordeuropas travleste busrute, 5A, der hver dag transporterer 65.000 københavnere fra lufthavnen over Hovedbanegården og videre til Nørrebrogade og Husum Torv.

Fra 2015 vil linjen sikres en meget hurtigere fremdrift med egne busbaner og særlige gps-systemer, som sørger for flere grønne lys.

På Tagensvej kører linje 6A, som forbinder Gladsaxe i den ene ende af linjen og Rødovre i den anden ende med Rådhuspladsen og Vesterbro.

Ny cykelforbindelse til den grønne cykelrute

I foråret 2013 er der blevet sikret 20 mio. kr. til en forbindelse under S-togsbanen mellem Bispebjerg og Nørrebro Station. Den skal sikre en bedre sammenhæng mellem Nørrebro og Nordvest kvarteret.

Den såkaldte Nordvestpassage vil blive en bred og godt oplyst passage under jernbanen mellem Fyrbødervej og Mimersparken. Herudover bliver der skabt en tilhørende stiforbindelse fra Fyrbødervej gennem Mimersparken og Mjølnerparken til Superkilen og Nørrebro Cykelrute.

Ny cykelforbindelse under Tagensvej

I august 2013 har Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg godkendt et projektforslag for anlæg af cykel/gangsti fra Fyrbødervej under Tagensvej frem til Lersøparken, hvor den kobler sig på det eksisterende stisystem i parken.

Det nye stykke cykelsti sikrer, at cyklister fra Bispebjerg kan komme let og ubesværet på tværs af Tagensvej ind mod Nørrebro og omvendt.

Anlægsarbejdet går i gang i marts 2014 og forventes afsluttet i juli 2014.

Mere information om stiforbindelsen og stationsområdet ved Nørrebro Station kan læses her:

http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/byplanlaegning-og-anlaeg/anlaegsprojekter/cykler/fyrboedevej-lersoeparken

http://2200n.dk/2013/04/06/noerrebro-og-nordvestforbindes-med-underjordisk-cykelvej/

http://politiken.dk/ibyen/nyheder/gadeplan/ECE1937555/ny-cykelsti-skal-gaa-direkte-gennem-belastet-noerrebro-omraade/

http://subsite.kk.dk/~/media/48415CFC5C864686B5ECC308B3188F59.ashx