Enighedens Park

Vedligeholdelse af faldstammen fra køkken.

Det er faldstammen fra køkken til mod bad der ligger under gulvet og ikke har den optimale vinkel. Det gælder alle lejligheder og vinklen kan ikke laves anderledes.
Hver enkelt andelshaver skal derfor være opmærksom på, ikke at smide for meget fedststof i køkkenhåndvasken, og det er en god ide at skylle med kogende vand en gang om ugen.
Tilkald af VVS (eller kloakfirma som har en ordentlig spuler), sker for andelshavers egen regning. Man kan skære ned i prisen, hvis man kan få nogle af sine naboer med på den.
Hos nogle beboer er det ca. hvert 2.-3. år at det er nødvendigt. Man med fordel vælge et kloakfirma, da de har den stærke spuler.
Mvh. Bestyrelsen