Enighedens Park

Forretningsgang vedr. opsætning af Markiser

Forretningsgang vedr. opsætning af Markiser:

Det er tilladt at opsætte markiser i foreningen, forudsat at opsætnings/monteringsmetode samt designet på forhånd er godkendt af bestyrelsen.

Markisen skal  opsættes på forsvarligt vis, dvs. at der ofte vil være behov for at opsætte ekstra bjælke ell. da væggen i sig selv ikke vil kunne bære markisen.

Opsætning af markiser på 4.sal kræver meget stor sikkerhed og store bolte, da blæsten ellers vil kunne rive markisen ud af væggen.

Eventuelle problemer og følgevirkning efter opsætning af markisen er for eget ansvar og regning.

 

vh Bestyrelsen